Wirtualny Zarząd Transportu Miejskiego - vZTM

Reforma vZTM

Wraz z dniem 27.04.2017 pragniemy poinformować, że działalność Wirtualnego Zarządu Transportu Miejskiego zostaje zawieszona na okres 1 miesiąca. W związku z tym wszyscy pracownicy poniżej rangi Kierownik Zajezdni zostają zwolnieni. Powodem tego jest planowane przeprowadzenie pewnych reform poprawiających działalność vZTM, oraz końcowe wprowadzenie panelu zarządzania.
Planowany powrót: 1 czerwiec 2017

Z poważaniem,
Zarząd vZTM