O nas

O Wirtualnym Zarządzie Transportu Miejskiego

Wirtualny Zarząd Transportu Miejskiego został utworzony dnia 16 czerwca 2016. Przedmiotem działania vZTM jest organizacja i zarządzanie komunikacją miejską na fikcyjnych oraz realnych mapach do gry OMSI 2.

 
Do podstawowych zadań vZTM należy:

 1. Planowanie sieci komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi liniami autobusowymi;
 2. Określenie szczegółowego zakresu zamówienia usług przewozowych;
 3. Planowanie układu linii autobusowych dostosowanych do rozpoznanych potrzeb przemieszczania się mieszkańców;
 4. Dostosowywanie rozkładów jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych do potrzeb przewozowych;
 5. Wybór przewoźników i zawieranie umów;
 6. Kontrola realizacji usług przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości;
 7. Rozliczanie za świadczone przez przewoźnika usługi przewozowe według zasad ustalonych w umowie (umowach);
 8. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie informacji dotyczących komunikacji miejskiej;
 9. Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich;
 10.  Podejmowanie inicjatyw dotyczących zarządzania ruchem w celu zapewnienia priorytetów dla komunikacji miejskiej;
 11.  Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 12.  Udział w pracach nad projektami polityki transportowej miasta i planami rozwoju transportu oraz udział w realizacji tej polityki;
 13.  Analiza polityki taryfowej i przedstawianie wniosków racjonalizujących politykę taryfową;
 14.  Organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz zapewnienie kontroli biletów;
 15.  Organizacja utrzymania przystanków z zamieszczaniem informacji przystankowej;
 16.  Wykonywanie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej oraz przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu;
 17.  Kontrola wykonywania przewozów w zakresie zgodności z posiadanym zezwoleniem we współpracy z Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego,
 18.  Przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze miasta i sąsiednich powiatów w oparciu o istniejącą obecnie komunikację i dostosowywania jej do potrzeb społecznych;
 19. Uzgadnianie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar miasta;
 20. Uzgadnianie z przewoźnikami zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie danego miasta.

Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close